Mgr. Libor Švanda, Ph.D.


kancelář: bud. C15/108
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5605
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita

  Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
  Kamenice 5
  625 00 Brno

  Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

Funkce na pracovišti
 • odborný asistent (CJV LF)
 • odborný pracovník (ÚKS FF)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D. - latinská medievistika
 • 2002: Mgr. - český jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • 2008-: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na LF MU
 • 2013-2015, 2017-: Ústav klasických studií FF MU
 • 2005-2011: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (FF MU)
Pedagogická činnost
 • Středověká latina
 • Latina pro bohemisty a slavisty
 • Středověké kroniky a legendy
 • Četba Vulgáty
 • Latina I-III
 • Základy lékařské terminologie
 • Lékařská latina
Vědeckovýzkumná činnost
 • Českolatinská historiografická literatura středověku
 • Obraz ideálního panovníka v literatuře vrcholného středověku
 • Rétorická výbava ve středověkém literárním žánru "laudatio"
 • Latinské spisy M. Jana Husa
 • Bartoloměj z Chlumce
Akademické stáže
 • 2003: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (5 měsíců)
Vybrané publikace
 • ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne, 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358. Web of the Journal Plný text info
 • ŠVANDA, Libor. Alena Hadravová, Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2018, CXLI, 1-2, s. 261-263. ISSN 0024-4457. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715. Článek online info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
 • ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4. Optimed Repo info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8. Optimed Repo info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016. s. 10-13, 4 s. ISBN 978-9955-15-456-3. Repo info
 • ŠVANDA, Libor. člen Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. : Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8. Sborník ke stažení Sborník online info
 • ŠVANDA, Libor a Jozefa ARTIMOVÁ. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. In Kateřina Pořízková - Libor Švanda. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 119-121, 3 s. ISBN 978-80-210-7789-8. Článek ke stažení Článek online Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review, Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435. Repozitář On-line verze periodika info
 • NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013. 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5. Brepols info
 • ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. s. 91-101, 11 s. ISBN 978-80-223-3506-5. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007. s. 123-133, 11 s. ISBN 978-83-89407-22-1. info
 • ŠVANDA, Libor. Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (rec.). Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2006, roč. 2006, 3-4, s. 440-442. ISSN 0024-4457. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19153 info
 • ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-147, 11 s. ISBN 80-210-4069-6. info
 • ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura, 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19921 info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. s. 211-221, 11 s. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. Chvály osob v Kosmově kronice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, N 10, s. 85-111. ISSN 1211-6335. info
 • ŠVANDA, Libor. Kosmova kronika česká. (rec.). In Relationes Budvicenses. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. s. 159-160, 2 s. Relationes Budvicenses 6. ISBN 80-7040-801-4. iliteratura (ISSN 1214-309X), 28. 4. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Kronika tak řečeného Dalimila. (rec.). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2005, CXXIV/2005, č. 2, s. 555-556. ISSN 0323-052X. iliteratura (ISSN 1214-309X), 13. 9. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". (rec.). Iliteratura, 2005, roč. 2005, 11. 11., s. 1-2. ISSN 1214-309X. URL: http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=18139 info
 • ŠVANDA, Libor. Daniel Škoviera, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. (rec.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, N 8, s. 133-134. ISSN 1211-6335. info

1. 9. 2017