Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 11 7
Pedagogičtí pracovníci: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 10 6
Celkový počet externích pracovníků: 5 3

platné ke dni 10. 7. 2020