Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 11
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 14 10
Celkový počet externích pracovníků: 3 2

platné ke dni 7. 12. 2019