Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 12 - aula, Aula

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 12
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1443

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 12
Pedagogičtí pracovníci: 12 11
Odborní asistenti: 6 6
Asistenti: 1 1
Lektoři: 5 4
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 8. 8. 2020