Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 56 18
Pedagogičtí pracovníci: 35 9
Profesoři: 7 2
Docenti: 5 0
Odborní asistenti: 15 4
Asistenti: 6 3
Lektoři: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 12 2
Ostatní zaměstnanci: 9 7
Celkový počet externích pracovníků: 5 2
Celkový počet vyučujících: 35 9
zaměstnanců: 29 7
studentů: 4 1
externistů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 22 8
z toho v kombinované formě: 7 3

platné ke dni 5. 6. 2020