Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 54 17
Pedagogičtí pracovníci: 35 9
Profesoři: 6 1
Docenti: 5 0
Odborní asistenti: 15 4
Asistenti: 7 4
Lektoři: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 2
Ostatní zaměstnanci: 9 6
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 41 11
zaměstnanců: 37 10
studentů: 3 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 23 8
z toho v kombinované formě: 9 3

platné ke dni 26. 1. 2020