Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 57 16
Pedagogičtí pracovníci: 36 10
Profesoři: 8 2
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 16 5
Asistenti: 6 3
Lektoři: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 13 1
Ostatní zaměstnanci: 8 5
Celkový počet externích pracovníků: 5 2
Celkový počet vyučujících: 42 12
zaměstnanců: 35 9
studentů: 4 1
externistů: 4 2
Celkový počet doktorských studentů: 23 7
z toho v kombinované formě: 7 1

platné ke dni 23. 10. 2020