Budova ESF, Lipová 41a, Hlavní budova - vchod

Katedra podnikového hospodářství

Projekty


Celkový počet projektů: 7

Mezinárodní vědecká konference podnikové ekonomiky, managementu a marketingu 2017 (MUNI/B/1004/2016)

Řešitel na MU: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017 (MUNISS 2016/2017)

Řešitel na MU: Mgr. Ing. Jan Žák
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
10/2016 — 9/2017
Investor/Program:
Magistrát města Brno / Jiné dotační projekty

Nástroje podnikového controllingu a jejich IT podpora (MUNI/A/1001/2016)

Řešitel na MU: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (GA16-16260S)

Řešitel na MU: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Studentské poradenské centrum pro podnikání (MUNI/FR/1608/2016)

Řešitel na MU: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662)

Řešitel na MU: Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Zavedení metodiky Prince2 do výuky projektového řízení (MUNI/FR/0940/2016)

Řešitel na MU: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info