Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 1
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Odborní asistenti: 2 0
Asistenti: 1 1
Lektoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 2 0
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 5 0
zaměstnanců: 5 0

platné ke dni 22. 10. 2020