Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 7
Ostatní zaměstnanci: 7 7
Celkový počet externích pracovníků: 4 0

platné ke dni 9. 8. 2020