Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 7
Ostatní zaměstnanci: 7 7
Celkový počet externích pracovníků: 5 1

platné ke dni 23. 1. 2020