Personální zabezpečení studijního programu Finance a právo

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů