Personální zabezpečení studijního programu Regionální rozvoj

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů