Personální zabezpečení studijního programu Public Finance and Economics

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů