Personální zabezpečení studijního programu Finance a právo

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů