Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 221 106
Pedagogičtí pracovníci: 130 51
Profesoři: 9 1
Docenti: 28 8
Odborní asistenti: 63 29
Asistenti: 4 3
Lektoři: 26 10
Odborní a techničtí pracovníci: 33 12
Ostatní zaměstnanci: 59 43
Celkový počet externích pracovníků: 67 34
Celkový počet vyučujících: 204 79
zaměstnanců: 130 47
studentů: 12 4
externistů: 62 28
Celkový počet studentů: 2581 1218
bakalářské studijní programy: 1477 680
z toho v kombinované formě: 146 66
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1035 507
z toho v kombinované formě: 165 74
doktorské studijní programy: 69 31
z toho v kombinované formě: 17 7

platné ke dni 2. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info