Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 239 105
Pedagogičtí pracovníci: 132 46
Profesoři: 12 2
Docenti: 29 8
Odborní asistenti: 64 28
Asistenti: 6 3
Lektoři: 21 5
Odborní a techničtí pracovníci: 55 19
Ostatní zaměstnanci: 55 40
Celkový počet externích pracovníků: 95 39
Celkový počet vyučujících: 207 78
zaměstnanců: 133 45
studentů: 13 6
externistů: 61 27
Celkový počet studentů: 2346 1157
bakalářské studijní programy: 1291 616
z toho v kombinované formě: 108 57
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 980 507
z toho v kombinované formě: 175 87
doktorské studijní programy: 75 34
z toho v kombinované formě: 24 9

platné ke dni 17. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info