Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 221 93
Pedagogičtí pracovníci: 130 45
Profesoři: 14 3
Docenti: 28 8
Odborní asistenti: 62 27
Asistenti: 7 3
Lektoři: 19 4
Odborní a techničtí pracovníci: 44 13
Ostatní zaměstnanci: 50 35
Celkový počet externích pracovníků: 115 52
Celkový počet vyučujících: 215 81
zaměstnanců: 140 49
studentů: 14 5
externistů: 61 27
Celkový počet studentů: 2842 1388
bakalářské studijní programy: 1543 718
z toho v kombinované formě: 172 84
magisterské studijní programy: 1 0
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1208 633
z toho v kombinované formě: 278 146
doktorské studijní programy: 90 37
z toho v kombinované formě: 39 13

platné ke dni 27. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info