Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 220 91
Pedagogičtí pracovníci: 131 46
Profesoři: 14 3
Docenti: 30 9
Odborní asistenti: 61 27
Asistenti: 8 4
Lektoři: 18 3
Odborní a techničtí pracovníci: 43 12
Ostatní zaměstnanci: 49 33
Celkový počet externích pracovníků: 71 34
Celkový počet vyučujících: 214 80
zaměstnanců: 136 48
studentů: 16 7
externistů: 62 25
Celkový počet studentů: 2506 1238
bakalářské studijní programy: 1350 620
z toho v kombinované formě: 116 51
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1066 583
z toho v kombinované formě: 226 121
doktorské studijní programy: 90 35
z toho v kombinované formě: 41 11

platné ke dni 19. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info