Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra strojového učení a zpracování dat

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 37 9
Pedagogičtí pracovníci: 22 3
Profesoři: 4 0
Docenti: 9 1
Odborní asistenti: 4 0
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 14 5
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 22 9
Celkový počet vyučujících: 32 5
zaměstnanců: 29 4
studentů: 3 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 20 5
z toho v kombinované formě: 4 1

platné ke dni 26. 1. 2020