Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra strojového učení a zpracování dat

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 38 7
Pedagogičtí pracovníci: 21 2
Profesoři: 4 0
Docenti: 8 0
Odborní asistenti: 4 0
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 16 4
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 66 28
Celkový počet vyučujících: 37 7
zaměstnanců: 32 4
externistů: 8 4
Celkový počet doktorských studentů: 21 5
z toho v kombinované formě: 4 1

platné ke dni 12. 12. 2019