Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra vizuální informatiky

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 6
Pedagogičtí pracovníci: 17 5
Profesoři: 2 0
Docenti: 7 3
Odborní asistenti: 2 0
Lektoři: 4 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 40 11
Celkový počet vyučujících: 26 9
zaměstnanců: 17 4
studentů: 1 1
externistů: 8 4
Celkový počet doktorských studentů: 20 4

platné ke dni 27. 11. 2020