Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Centrum analýzy biomedicínského obrazu

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 4023
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 0
Pedagogičtí pracovníci: 6 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 6 0
zaměstnanců: 6 0

platné ke dni 25. 10. 2020