Účelová zařízení

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 147 60
Pedagogičtí pracovníci: 15 2
Profesoři: 4 1
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 6 0
Odborní a techničtí pracovníci: 61 14
Ostatní zaměstnanci: 72 45
Celkový počet externích pracovníků: 80 18
Celkový počet vyučujících: 35 4
zaměstnanců: 29 2
externistů: 6 2

platné ke dni 25. 9. 2020