Účelová zařízení

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 138 58
Pedagogičtí pracovníci: 11 2
Profesoři: 3 1
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 59 14
Ostatní zaměstnanci: 69 43
Celkový počet externích pracovníků: 42 8
Celkový počet vyučujících: 37 7
zaměstnanců: 32 6
externistů: 5 1

platné ke dni 25. 1. 2020