Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Děkanát

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1800
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 23
Odborní a techničtí pracovníci: 5 4
Ostatní zaměstnanci: 21 19
Celkový počet externích pracovníků: 10 3
Celkový počet vyučujících: 6 3
zaměstnanců: 5 3
externistů: 1 0

platné ke dni 6. 4. 2020