Personální zabezpečení studijního programu Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů