Personální zabezpečení studijního programu Programování a vývoj aplikací

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů