Personální zabezpečení studijního programu Computer Systems, Communication and Security (eng)

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů