Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Katedra sociální politiky a sociální práce

Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon: 541 212 079
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 11
Pedagogičtí pracovníci: 23 9
Profesoři: 2 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 17 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 13 7
Celkový počet vyučujících: 37 21
zaměstnanců: 25 11
studentů: 5 5
externistů: 7 5
Celkový počet doktorských studentů: 16 12
z toho v kombinované formě: 5 3

platné ke dni 7. 12. 2019