Budova FSS, Joštova 10, Hlavní budova

Katedra sociální politiky a sociální práce

Adresa: Joštova 218/10, 602 00 Brno
telefon: 549 49 4724
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 28 13
Pedagogičtí pracovníci: 24 9
Profesoři: 3 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 17 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 28 13
zaměstnanců: 25 11
studentů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 16 13
z toho v kombinované formě: 5 4

platné ke dni 14. 8. 2020