Personální zabezpečení studijního programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů