Personální zabezpečení studijního programu International Relations and European Politics

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů