Personální zabezpečení studijního programu Evropská studia

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů