Personální zabezpečení studijního programu Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů