Budova UKB, Kamenice 5, budova A34,

Fakulta sportovních studií


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
telefon: 549 49 2000
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 130 68
Pedagogičtí pracovníci: 86 35
Profesoři: 4 1
Docenti: 14 4
Odborní asistenti: 36 17
Asistenti: 12 5
Lektoři: 17 7
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 10 4
Ostatní zaměstnanci: 38 30
Celkový počet externích pracovníků: 106 44
Celkový počet vyučujících: 188 79
zaměstnanců: 82 31
studentů: 25 12
externistů: 81 36
Celkový počet studentů: 1206 449
bakalářské studijní programy: 767 292
z toho v kombinované formě: 173 66
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 372 134
z toho v kombinované formě: 179 55
doktorské studijní programy: 67 23
z toho v kombinované formě: 11 3

platné ke dni 30. 5. 2020