Budova UKB, Kamenice 5, budova E34,

Fakulta sportovních studií


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova E34
telefon: 549 49 2000
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 131 69
Pedagogičtí pracovníci: 91 38
Profesoři: 3 1
Docenti: 15 4
Odborní asistenti: 41 18
Asistenti: 13 6
Lektoři: 17 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 11 4
Ostatní zaměstnanci: 34 28
Celkový počet externích pracovníků: 121 58
Celkový počet vyučujících: 178 74
zaměstnanců: 90 37
studentů: 17 6
externistů: 71 31
Celkový počet studentů: 1451 533
bakalářské studijní programy: 938 339
z toho v kombinované formě: 259 98
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 439 167
z toho v kombinované formě: 206 68
doktorské studijní programy: 74 27
z toho v kombinované formě: 13 3

platné ke dni 28. 11. 2020