Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 131 67
Pedagogičtí pracovníci: 92 37
Profesoři: 3 1
Docenti: 14 3
Odborní asistenti: 39 16
Asistenti: 16 7
Lektoři: 16 9
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 31 23
Celkový počet externích pracovníků: 68 29
Celkový počet vyučujících: 190 82
zaměstnanců: 88 37
studentů: 30 14
externistů: 72 31
Celkový počet studentů: 1436 575
bakalářské studijní programy: 939 381
z toho v kombinované formě: 231 101
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 430 171
z toho v kombinované formě: 187 66
doktorské studijní programy: 67 23
z toho v kombinované formě: 7 1

platné ke dni 25. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info