Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 136 68
Pedagogičtí pracovníci: 94 37
Profesoři: 5 1
Docenti: 11 2
Odborní asistenti: 45 20
Asistenti: 8 4
Lektoři: 18 8
Odborní a techničtí pracovníci: 17 8
Ostatní zaměstnanci: 28 23
Celkový počet externích pracovníků: 106 44
Celkový počet vyučujících: 175 75
zaměstnanců: 104 44
externistů: 82 35
Celkový počet studentů: 1442 652
bakalářské studijní programy: 968 456
z toho v kombinované formě: 147 66
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 430 183
z toho v kombinované formě: 181 65
doktorské studijní programy: 44 13
z toho v kombinované formě: 8 1

platné ke dni 12. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info