Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 126 67
Pedagogičtí pracovníci: 88 37
Profesoři: 3 1
Docenti: 15 4
Odborní asistenti: 38 17
Asistenti: 13 6
Lektoři: 17 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 10 4
Ostatní zaměstnanci: 33 27
Celkový počet externích pracovníků: 91 41
Celkový počet vyučujících: 162 72
zaměstnanců: 84 34
studentů: 18 7
externistů: 60 31
Celkový počet studentů: 1381 510
bakalářské studijní programy: 892 326
z toho v kombinované formě: 237 89
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 420 161
z toho v kombinované formě: 192 64
doktorské studijní programy: 69 23
z toho v kombinované formě: 12 2

platné ke dni 8. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info