Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 135 70
Pedagogičtí pracovníci: 94 39
Profesoři: 5 2
Docenti: 13 3
Odborní asistenti: 45 20
Asistenti: 10 5
Lektoři: 16 7
Odborní a techničtí pracovníci: 17 8
Ostatní zaměstnanci: 28 23
Celkový počet externích pracovníků: 131 69
Celkový počet vyučujících: 162 69
zaměstnanců: 101 45
externistů: 72 29
Celkový počet studentů: 1644 723
bakalářské studijní programy: 1099 490
z toho v kombinované formě: 199 84
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 492 216
z toho v kombinované formě: 207 77
doktorské studijní programy: 53 17
z toho v kombinované formě: 8 1

platné ke dni 25. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info