Budova UKB, Kamenice 5, budova A34,

Fakulta sportovních studií


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon: 549 49 2000
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 130 69
Pedagogičtí pracovníci: 87 35
Profesoři: 5 1
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 39 19
Asistenti: 10 3
Lektoři: 17 7
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 8 4
Ostatní zaměstnanci: 36 30
Celkový počet externích pracovníků: 117 51
Celkový počet vyučujících: 180 70
zaměstnanců: 84 34
studentů: 23 6
externistů: 73 30
Celkový počet studentů: 1349 477
bakalářské studijní programy: 863 302
z toho v kombinované formě: 215 76
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 414 149
z toho v kombinované formě: 199 63
doktorské studijní programy: 72 26
z toho v kombinované formě: 12 4

platné ke dni 7. 12. 2019