Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 135 67
Pedagogičtí pracovníci: 91 36
Profesoři: 4 2
Docenti: 14 3
Odborní asistenti: 43 17
Asistenti: 10 4
Lektoři: 15 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 20 9
Ostatní zaměstnanci: 30 23
Celkový počet externích pracovníků: 140 65
Celkový počet vyučujících: 168 66
zaměstnanců: 87 35
studentů: 16 6
externistů: 65 25
Celkový počet studentů: 1555 639
bakalářské studijní programy: 1038 427
z toho v kombinované formě: 205 85
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 455 190
z toho v kombinované formě: 198 76
doktorské studijní programy: 62 22
z toho v kombinované formě: 7 2

platné ke dni 5. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info