Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 128 67
Pedagogičtí pracovníci: 87 35
Profesoři: 3 1
Docenti: 13 2
Odborní asistenti: 40 17
Asistenti: 12 6
Lektoři: 17 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 32 25
Celkový počet externích pracovníků: 107 49
Celkový počet vyučujících: 174 75
zaměstnanců: 87 36
studentů: 19 6
externistů: 68 33
Celkový počet studentů: 1245 478
bakalářské studijní programy: 802 307
z toho v kombinované formě: 199 81
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 379 150
z toho v kombinované formě: 165 58
doktorské studijní programy: 64 21
z toho v kombinované formě: 11 2

platné ke dni 14. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info