Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 127 68
Pedagogičtí pracovníci: 90 38
Profesoři: 3 1
Docenti: 14 3
Odborní asistenti: 39 17
Asistenti: 17 8
Lektoři: 15 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 13 7
Ostatní zaměstnanci: 30 24
Celkový počet externích pracovníků: 125 66
Celkový počet vyučujících: 181 77
zaměstnanců: 88 39
studentů: 18 6
externistů: 75 32
Celkový počet studentů: 1557 620
bakalářské studijní programy: 1016 404
z toho v kombinované formě: 268 110
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 469 191
z toho v kombinované formě: 209 79
doktorské studijní programy: 72 25
z toho v kombinované formě: 9 2

platné ke dni 19. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info