Farmaceutická fakulta


Adresa: Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno, VFU, budova 45
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 131 79
Pedagogičtí pracovníci: 88 40
Profesoři: 5 0
Docenti: 19 5
Odborní asistenti: 41 25
Asistenti: 23 10
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 22 18
Ostatní zaměstnanci: 22 21
Celkový počet externích pracovníků: 20 11
Celkový počet studentů: 778 646
magisterské studijní programy: 713 603
doktorské studijní programy: 65 43
z toho v kombinované formě: 26 18

platné ke dni 21. 10. 2020