Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Ústav české literatury

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1580
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 9
Pedagogičtí pracovníci: 14 8
Profesoři: 1 1
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 10 6
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 10 5
Celkový počet vyučujících: 32 20
zaměstnanců: 14 8
studentů: 10 7
externistů: 8 5
Celkový počet doktorských studentů: 25 17
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 14. 8. 2020