Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Ústav klasických studií

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1521
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 28 22
Pedagogičtí pracovníci: 21 17
Docenti: 7 7
Odborní asistenti: 9 5
Lektoři: 4 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 5 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 39 28
zaměstnanců: 25 20
studentů: 10 5
externistů: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 27 9
z toho v kombinované formě: 3 0

platné ke dni 23. 1. 2020