Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Ústav klasických studií

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1521
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 20
Pedagogičtí pracovníci: 20 16
Docenti: 8 8
Odborní asistenti: 9 5
Lektoři: 2 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 16 10
Celkový počet vyučujících: 50 32
zaměstnanců: 24 19
studentů: 16 6
externistů: 10 7
Celkový počet doktorských studentů: 29 9
z toho v kombinované formě: 3 0

platné ke dni 1. 6. 2020