Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Ústav klasických studií

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1521
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 30 23
Pedagogičtí pracovníci: 21 17
Profesoři: 1 1
Docenti: 7 7
Odborní asistenti: 9 5
Lektoři: 3 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 7 4
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 24 12
Celkový počet vyučujících: 48 33
zaměstnanců: 26 20
studentů: 9 5
externistů: 13 8
Celkový počet doktorských studentů: 27 9
z toho v kombinované formě: 3 0

platné ke dni 14. 11. 2019