Budova FF, Gorkého 7, budova G, Budova G

Ústav románských jazyků a literatur

Sídlo: Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1568
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 31 19
Pedagogičtí pracovníci: 29 17
Profesoři: 1 0
Docenti: 7 2
Odborní asistenti: 11 7
Asistenti: 2 2
Lektoři: 8 6
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 40 26
zaměstnanců: 29 17
studentů: 9 7
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 23 18
z toho v kombinované formě: 5 3

platné ke dni 5. 8. 2020