Budova FF, Veveří 28, budova K, Budova K

Seminář dějin umění

Sídlo: Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1564
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 35 21
Pedagogičtí pracovníci: 21 9
Profesoři: 2 0
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 4 3
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 5
Odborní a techničtí pracovníci: 8 6
Ostatní zaměstnanci: 7 6
Celkový počet externích pracovníků: 18 10
Celkový počet vyučujících: 17 8
zaměstnanců: 14 5
studentů: 2 2
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 25 17
z toho v kombinované formě: 11 7

platné ke dni 25. 1. 2020