Budova FF, Veveří 28, budova K, Budova K

Seminář dějin umění

Sídlo: Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1564
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 36 22
Pedagogičtí pracovníci: 21 9
Profesoři: 2 0
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 4 3
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 5
Odborní a techničtí pracovníci: 9 7
Ostatní zaměstnanci: 6 6
Celkový počet externích pracovníků: 32 19
Celkový počet vyučujících: 19 9
zaměstnanců: 14 5
studentů: 2 2
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 26 18
z toho v kombinované formě: 12 8

platné ke dni 14. 11. 2019