Budova FF, Veveří 28, budova K, Budova K

Seminář dějin umění

Sídlo: Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1564
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 36 20
Pedagogičtí pracovníci: 21 9
Profesoři: 4 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 9 5
Ostatní zaměstnanci: 7 6
Celkový počet externích pracovníků: 30 19
Celkový počet vyučujících: 26 15
zaměstnanců: 19 9
studentů: 3 3
externistů: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 31 23
z toho v kombinované formě: 8 6

platné ke dni 1. 12. 2020