Personální zabezpečení studijního programu Obecná jazykověda

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů