Personální zabezpečení studijního programu Pomocné vědy historické

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů