Personální zabezpečení studijního programu Klasický řecký jazyk a literatura

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů