Personální zabezpečení studijního programu Německý jazyk a literatura

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů