Personální zabezpečení studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů