Personální zabezpečení studijního programu Informační studia a knihovnictví

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů