Personální zabezpečení studijního programu Překladatelství anglického jazyka

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů