Personální zabezpečení studijního programu Teorie interaktivních médií

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů