Personální zabezpečení studijního programu Management v kultuře

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů