Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 11 9
Pedagogičtí pracovníci: 10 8
Profesoři: 1 0
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 4 4
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 7 6
Celkový počet vyučujících: 5 3
zaměstnanců: 3 1
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 2 2

platné ke dni 19. 11. 2019