Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 13
Pedagogičtí pracovníci: 15 12
Profesoři: 1 0
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 9 8
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 17 14
zaměstnanců: 15 12
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 2 2

platné ke dni 28. 2. 2020