Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 2
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 26 19
Celkový počet vyučujících: 5 1
zaměstnanců: 4 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 4 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 19. 2. 2020