Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 1
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 25 18
Celkový počet vyučujících: 9 4
zaměstnanců: 4 1
externistů: 5 3
Celkový počet doktorských studentů: 4 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 17. 11. 2019