Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 4
Pedagogičtí pracovníci: 9 4
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 23 17
Celkový počet vyučujících: 10 4
zaměstnanců: 9 4
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 4 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 10. 7. 2020