Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 5
Pedagogičtí pracovníci: 14 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 8 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 15 3
zaměstnanců: 14 3
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 8 0
z toho v kombinované formě: 5 0

platné ke dni 20. 9. 2020