Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 4
Pedagogičtí pracovníci: 5 3
Docenti: 1 1
Odborní asistenti: 3 2
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 8 5
zaměstnanců: 5 3
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 3 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 10. 7. 2020