Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 8
Pedagogičtí pracovníci: 10 5
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 7 4
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 7 2
zaměstnanců: 7 2
Celkový počet doktorských studentů: 11 5
z toho v kombinované formě: 6 1

platné ke dni 30. 10. 2020