Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 56 37
Pedagogičtí pracovníci: 17 8
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 11 7
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 35 25
Ostatní zaměstnanci: 4 4
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 28 15
zaměstnanců: 24 12
studentů: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 28 18
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 2. 10. 2020