Oborová rada Lékařské fakulty

pro program Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie