Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1615 867
Pedagogičtí pracovníci: 990 406
Profesoři: 101 26
Docenti: 141 43
Odborní asistenti: 573 240
Asistenti: 160 92
Lektoři: 4 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 11 2
Odborní a techničtí pracovníci: 471 320
Ostatní zaměstnanci: 160 144
Celkový počet externích pracovníků: 827 516
Celkový počet vyučujících: 1399 686
zaměstnanců: 920 413
studentů: 33 21
externistů: 446 252
Celkový počet studentů: 4998 3348
bakalářské studijní programy: 686 589
z toho v kombinované formě: 2 2
magisterské studijní programy: 3577 2288
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 252 221
z toho v kombinované formě: 94 78
doktorské studijní programy: 483 250
z toho v kombinované formě: 127 51

platné ke dni 8. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info