Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1734 946
Pedagogičtí pracovníci: 1053 443
Profesoři: 99 24
Docenti: 146 45
Odborní asistenti: 620 271
Asistenti: 179 99
Lektoři: 3 3
Odborní a techničtí pracovníci: 517 352
Ostatní zaměstnanci: 170 154
Celkový počet externích pracovníků: 931 603
Celkový počet vyučujících: 1450 722
zaměstnanců: 1175 554
externistů: 485 291
Celkový počet studentů: 4668 3149
bakalářské studijní programy: 650 563
magisterské studijní programy: 3284 2126
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 227 198
z toho v kombinované formě: 101 84
doktorské studijní programy: 507 262
z toho v kombinované formě: 120 54

platné ke dni 13. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info