Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1661 899
Pedagogičtí pracovníci: 1019 424
Profesoři: 98 24
Docenti: 143 46
Odborní asistenti: 600 256
Asistenti: 164 93
Lektoři: 3 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 11 2
Odborní a techničtí pracovníci: 482 327
Ostatní zaměstnanci: 166 151
Celkový počet externích pracovníků: 705 417
Celkový počet vyučujících: 1379 690
zaměstnanců: 911 412
studentů: 27 17
externistů: 441 261
Celkový počet studentů: 4646 3118
bakalářské studijní programy: 633 551
magisterské studijní programy: 3272 2096
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 229 206
z toho v kombinované formě: 84 74
doktorské studijní programy: 512 265
z toho v kombinované formě: 123 53

platné ke dni 1. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info