Budova UKB, Kamenice 5, budova A17,

Lékařská fakulta


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A17
Telefon: 549 49 1111
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1373 725
Pedagogičtí pracovníci: 902 379
Profesoři: 81 20
Docenti: 116 34
Odborní asistenti: 528 227
Asistenti: 167 93
Lektoři: 2 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 3
Odborní a techničtí pracovníci: 310 200
Ostatní zaměstnanci: 170 149
Celkový počet externích pracovníků: 821 518
Celkový počet vyučujících: 1279 623
zaměstnanců: 764 338
studentů: 44 29
externistů: 471 256
Celkový počet studentů: 4392 2820
bakalářské studijní programy: 695 588
z toho v kombinované formě: 31 29
magisterské studijní programy: 2957 1782
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 202 171
z toho v kombinované formě: 74 62
doktorské studijní programy: 538 279
z toho v kombinované formě: 194 87

platné ke dni 15. 11. 2019