Budova UKB, Kamenice 5, budova A17,

Lékařská fakulta


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A17
telefon: 549 49 1111
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1410 742
Pedagogičtí pracovníci: 930 396
Profesoři: 89 21
Docenti: 120 36
Odborní asistenti: 546 241
Asistenti: 163 94
Lektoři: 3 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 312 194
Ostatní zaměstnanci: 176 154
Celkový počet externích pracovníků: 646 384
Celkový počet vyučujících: 1327 653
zaměstnanců: 818 374
studentů: 58 31
externistů: 451 248
Celkový počet studentů: 4531 2953
bakalářské studijní programy: 739 636
z toho v kombinované formě: 23 21
magisterské studijní programy: 3176 1957
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 137 119
z toho v kombinované formě: 73 62
doktorské studijní programy: 479 241
z toho v kombinované formě: 152 62

platné ke dni 11. 7. 2020