Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1565 833
Pedagogičtí pracovníci: 997 413
Profesoři: 96 24
Docenti: 138 42
Odborní asistenti: 577 247
Asistenti: 172 95
Lektoři: 4 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 10 2
Odborní a techničtí pracovníci: 390 256
Ostatní zaměstnanci: 183 165
Celkový počet externích pracovníků: 950 602
Celkový počet vyučujících: 1475 725
zaměstnanců: 922 415
studentů: 46 26
externistů: 507 284
Celkový počet studentů: 4617 3050
bakalářské studijní programy: 629 531
magisterské studijní programy: 3253 2053
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 212 190
z toho v kombinované formě: 68 61
doktorské studijní programy: 523 276
z toho v kombinované formě: 131 57

platné ke dni 30. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info