Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1518 804
Pedagogičtí pracovníci: 977 407
Profesoři: 87 21
Docenti: 132 39
Odborní asistenti: 576 249
Asistenti: 169 93
Lektoři: 4 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 360 232
Ostatní zaměstnanci: 187 166
Celkový počet externích pracovníků: 769 483
Celkový počet vyučujících: 1395 684
zaměstnanců: 879 400
studentů: 56 30
externistů: 460 254
Celkový počet studentů: 4488 2903
bakalářské studijní programy: 633 545
z toho v kombinované formě: 9 8
magisterské studijní programy: 3145 1916
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 189 167
z toho v kombinované formě: 69 63
doktorské studijní programy: 521 275
z toho v kombinované formě: 148 66

platné ke dni 19. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info