Budova UKB, Kamenice 5, budova A17,

Lékařská fakulta


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A17
telefon: 549 49 1111
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1362 717
Pedagogičtí pracovníci: 905 383
Profesoři: 84 20
Docenti: 112 34
Odborní asistenti: 531 231
Asistenti: 169 94
Lektoři: 2 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 2
Odborní a techničtí pracovníci: 298 188
Ostatní zaměstnanci: 168 149
Celkový počet externích pracovníků: 438 252
Celkový počet vyučujících: 1305 645
zaměstnanců: 762 339
studentů: 65 44
externistů: 478 262
Celkový počet studentů: 4305 2773
bakalářské studijní programy: 684 579
z toho v kombinované formě: 31 29
magisterské studijní programy: 2907 1760
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 201 170
z toho v kombinované formě: 73 61
doktorské studijní programy: 513 264
z toho v kombinované formě: 181 79

platné ke dni 24. 1. 2020