Budova UKB, Kamenice 5, budova B17,

Lékařská fakulta


Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova B17
telefon: 549 49 1111
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1458 774
Pedagogičtí pracovníci: 946 403
Profesoři: 88 21
Docenti: 123 37
Odborní asistenti: 557 247
Asistenti: 165 93
Lektoři: 4 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 337 213
Ostatní zaměstnanci: 182 160
Celkový počet externích pracovníků: 777 479
Celkový počet vyučujících: 1299 643
zaměstnanců: 788 355
studentů: 42 27
externistů: 469 261
Celkový počet studentů: 4612 2975
bakalářské studijní programy: 659 562
z toho v kombinované formě: 9 8
magisterské studijní programy: 3212 1958
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 197 172
z toho v kombinované formě: 76 68
doktorské studijní programy: 544 283
z toho v kombinované formě: 163 70

platné ke dni 30. 10. 2020