Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1522 801
Pedagogičtí pracovníci: 972 399
Profesoři: 96 24
Docenti: 131 40
Odborní asistenti: 571 246
Asistenti: 161 85
Lektoři: 4 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 1
Odborní a techničtí pracovníci: 373 241
Ostatní zaměstnanci: 183 162
Celkový počet externích pracovníků: 791 494
Celkový počet vyučujících: 1267 629
zaměstnanců: 880 394
studentů: 43 24
externistů: 344 211
Celkový počet studentů: 4921 3255
bakalářské studijní programy: 686 578
z toho v kombinované formě: 9 8
magisterské studijní programy: 3469 2177
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 264 238
z toho v kombinované formě: 104 94
doktorské studijní programy: 502 262
z toho v kombinované formě: 137 59

platné ke dni 27. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info