Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Masarykova univerzita


Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
telefon: 549 49 1111
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6080 3179
Pedagogičtí pracovníci: 2632 1067
Profesoři: 286 49
Docenti: 553 157
Odborní asistenti: 1230 563
Asistenti: 282 155
Lektoři: 192 110
Vědeckovýzkumní pracovníci: 89 33
Odborní a techničtí pracovníci: 2257 1147
Ostatní zaměstnanci: 1279 993
Celkový počet externích pracovníků: 2883 1482
Celkový počet vyučujících: 4771 2152
zaměstnanců: 2618 1066
studentů: 467 249
externistů: 1686 837
Celkový počet studentů: 25322 15575
bakalářské studijní programy: 11938 7524
z toho v kombinované formě: 1594 1088
magisterské studijní programy: 5283 3229
z toho v kombinované formě: 133 123
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 5579 3568
z toho v kombinované formě: 1167 850
doktorské studijní programy: 2522 1254
z toho v kombinované formě: 510 245

platné ke dni 5. 7. 2020