Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6481 3438
Pedagogičtí pracovníci: 2750 1121
Profesoři: 310 57
Docenti: 576 164
Odborní asistenti: 1278 580
Asistenti: 274 157
Lektoři: 225 130
Vědeckovýzkumní pracovníci: 82 33
Odborní a techničtí pracovníci: 2526 1345
Ostatní zaměstnanci: 1287 1001
Celkový počet externích pracovníků: 3723 1972
Celkový počet vyučujících: 4947 2261
zaměstnanců: 2869 1191
studentů: 394 229
externistů: 1684 841
Celkový počet studentů: 29235 18511
bakalářské studijní programy: 13164 8397
z toho v kombinované formě: 1569 1077
magisterské studijní programy: 6523 4220
z toho v kombinované formě: 158 147
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7004 4564
z toho v kombinované formě: 1587 1183
doktorské studijní programy: 2544 1330
z toho v kombinované formě: 407 200

platné ke dni 19. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info