Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Masarykova univerzita


Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
telefon: 549 49 1111
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5860 3062
Pedagogičtí pracovníci: 2517 1002
Profesoři: 281 49
Docenti: 527 148
Odborní asistenti: 1169 526
Asistenti: 266 141
Lektoři: 185 105
Vědeckovýzkumní pracovníci: 89 33
Odborní a techničtí pracovníci: 2159 1102
Ostatní zaměstnanci: 1276 990
Celkový počet externích pracovníků: 1584 801
Celkový počet vyučujících: 4925 2224
zaměstnanců: 2574 1029
studentů: 588 307
externistů: 1763 888
Celkový počet studentů: 30221 18608
bakalářské studijní programy: 14897 9253
z toho v kombinované formě: 2226 1493
magisterské studijní programy: 5496 3284
z toho v kombinované formě: 169 153
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7156 4721
z toho v kombinované formě: 1716 1244
doktorské studijní programy: 2672 1350
z toho v kombinované formě: 596 286

platné ke dni 26. 1. 2020