Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6264 3297
Pedagogičtí pracovníci: 2694 1092
Profesoři: 291 50
Docenti: 559 159
Odborní asistenti: 1268 579
Asistenti: 270 146
Lektoři: 221 128
Vědeckovýzkumní pracovníci: 82 31
Odborní a techničtí pracovníci: 2379 1240
Ostatní zaměstnanci: 1276 993
Celkový počet externích pracovníků: 3435 1807
Celkový počet vyučujících: 4869 2215
zaměstnanců: 2772 1140
studentů: 415 230
externistů: 1682 845
Celkový počet studentů: 30339 18874
bakalářské studijní programy: 14110 8843
z toho v kombinované formě: 1961 1306
magisterské studijní programy: 6556 4099
z toho v kombinované formě: 169 152
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 6965 4531
z toho v kombinované formě: 1605 1156
doktorské studijní programy: 2708 1401
z toho v kombinované formě: 495 236

platné ke dni 23. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info