Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6468 3466
Pedagogičtí pracovníci: 2781 1141
Profesoři: 320 55
Docenti: 566 165
Odborní asistenti: 1300 589
Asistenti: 274 161
Lektoři: 236 137
Vědeckovýzkumní pracovníci: 85 34
Odborní a techničtí pracovníci: 2473 1350
Ostatní zaměstnanci: 1290 998
Celkový počet externích pracovníků: 1873 986
Celkový počet vyučujících: 5339 2438
zaměstnanců: 2902 1178
studentů: 546 290
externistů: 1891 970
Celkový počet studentů: 32475 20220
bakalářské studijní programy: 15510 9566
z toho v kombinované formě: 1781 1187
magisterské studijní programy: 6985 4528
z toho v kombinované formě: 212 198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7490 4814
z toho v kombinované formě: 1688 1232
doktorské studijní programy: 2490 1312
z toho v kombinované formě: 375 185

platné ke dni 31. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info