Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Masarykova univerzita


Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
Telefon: 549 49 1111
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5888 3072
Pedagogičtí pracovníci: 2517 1003
Profesoři: 278 51
Docenti: 531 148
Odborní asistenti: 1178 531
Asistenti: 261 139
Lektoři: 181 101
Vědeckovýzkumní pracovníci: 88 33
Odborní a techničtí pracovníci: 2199 1118
Ostatní zaměstnanci: 1272 985
Celkový počet externích pracovníků: 4002 2093
Celkový počet vyučujících: 4757 2158
zaměstnanců: 2583 1031
studentů: 431 243
externistů: 1743 884
Celkový počet studentů: 30214 18666
bakalářské studijní programy: 14823 9240
z toho v kombinované formě: 2319 1550
magisterské studijní programy: 5568 3322
z toho v kombinované formě: 171 156
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7116 4736
z toho v kombinované formě: 1785 1286
doktorské studijní programy: 2707 1368
z toho v kombinované formě: 621 301

platné ke dni 7. 12. 2019