Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6278 3290
Pedagogičtí pracovníci: 2673 1075
Profesoři: 306 55
Docenti: 556 160
Odborní asistenti: 1258 571
Asistenti: 260 138
Lektoři: 215 124
Vědeckovýzkumní pracovníci: 75 28
Odborní a techničtí pracovníci: 2442 1279
Ostatní zaměstnanci: 1248 963
Celkový počet externích pracovníků: 2938 1591
Celkový počet vyučujících: 4859 2184
zaměstnanců: 2778 1135
studentů: 501 252
externistů: 1580 797
Celkový počet studentů: 34900 21862
bakalářské studijní programy: 17189 10605
z toho v kombinované formě: 2177 1433
magisterské studijní programy: 6857 4411
z toho v kombinované formě: 190 175
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 8273 5505
z toho v kombinované formě: 1901 1453
doktorské studijní programy: 2581 1341
z toho v kombinované formě: 445 215

platné ke dni 1. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info