Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6363 3350
Pedagogičtí pracovníci: 2726 1103
Profesoři: 307 56
Docenti: 569 163
Odborní asistenti: 1271 574
Asistenti: 278 153
Lektoři: 221 129
Vědeckovýzkumní pracovníci: 76 28
Odborní a techničtí pracovníci: 2460 1295
Ostatní zaměstnanci: 1260 979
Celkový počet externích pracovníků: 4330 2335
Celkový počet vyučujících: 5032 2282
zaměstnanců: 2893 1184
studentů: 409 214
externistů: 1730 884
Celkový počet studentů: 32982 20583
bakalářské studijní programy: 15565 9644
z toho v kombinované formě: 2053 1356
magisterské studijní programy: 6846 4392
z toho v kombinované formě: 184 168
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7847 5128
z toho v kombinované formě: 1925 1414
doktorské studijní programy: 2724 1419
z toho v kombinované formě: 453 220

platné ke dni 5. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info