Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6832 3691
Pedagogičtí pracovníci: 2858 1186
Profesoři: 325 53
Docenti: 585 172
Odborní asistenti: 1335 629
Asistenti: 287 162
Lektoři: 251 144
Odborní a techničtí pracovníci: 2719 1476
Ostatní zaměstnanci: 1328 1052
Celkový počet externích pracovníků: 2679 1396
Celkový počet vyučujících: 5121 2375
zaměstnanců: 3574 1562
studentů: 399 245
externistů: 1762 877
Celkový počet studentů: 31882 19848
bakalářské studijní programy: 15135 9373
z toho v kombinované formě: 1694 1135
magisterské studijní programy: 6929 4498
z toho v kombinované formě: 215 199
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7462 4743
z toho v kombinované formě: 1493 1110
doktorské studijní programy: 2356 1234
z toho v kombinované formě: 379 197

platné ke dni 2. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info