Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6165 3228
Pedagogičtí pracovníci: 2668 1078
Profesoři: 290 50
Docenti: 552 158
Odborní asistenti: 1251 571
Asistenti: 276 147
Lektoři: 214 123
Vědeckovýzkumní pracovníci: 82 30
Odborní a techničtí pracovníci: 2333 1208
Ostatní zaměstnanci: 1251 969
Celkový počet externích pracovníků: 1985 930
Celkový počet vyučujících: 5011 2294
zaměstnanců: 2774 1128
studentů: 500 278
externistů: 1737 888
Celkový počet studentů: 32334 19940
bakalářské studijní programy: 15418 9506
z toho v kombinované formě: 2185 1436
magisterské studijní programy: 6688 4181
z toho v kombinované formě: 187 168
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7487 4849
z toho v kombinované formě: 1750 1248
doktorské studijní programy: 2741 1404
z toho v kombinované formě: 509 241

platné ke dni 27. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info